De maatschappelijke waarde van golf

Wist jij dat golfers bijdragen aan de economie en het algemeen welzijn? Onderzoek naar de economische, sociale en ecologische waarde van golf heeft waardevolle kennis opgeleverd. Wil je meer weten, lees dan bijgaand artikel.