Reglementering

De reglementen van de GCAA worden bewaakt en onderhouden door de handicapcommissie.