Reglement stableford

  

*** Afzonderlijke wedstrijd ***

Algemeen
Het algemene wedstrijdreglement van de Golfclub ABN AMRO Amsterdam is geldig.

Aantal holes
Een stablefordcompetitiewedstrijd wordt over 9 holes gespeeld.
 
Baan
Een stablefordcompetitiewedstrijd wordt gespeeld op een door de evenementencommissie vastgestelde baan, meestal één van de 9-holes-lussen van de Hoge Dijk, Amsterdam Zuidoost.

Meetellende wedstrijd
Voor de stablefordcompetitie tellen mee die individuele interne GCAA-stablefordwedstrijden met algemene deelname die vooraf als meetellend voor de competitie zijn aangemerkt.

Wedstrijduitslag
Op elke gespeelde hole behalen de deelnemers een aantal stablefordpunten. De wedstrijdscore van een stablefordcompetitiewedstrijd wordt bepaald op basis van de over alle holes behaalde stablefordpunten van alle deelnemers.
 
Invullen scorekaart
Tijdens en na elke wedstrijd moeten op de scorekaarten ook de stablefordspecifieke gegevens volledig ingevuld worden: stablefordpunten van speler op alle holes, totaal aantal stablefordpunten van speler.

Verwerken scores
Om mee te tellen voor de stablefordcompetitie moeten scorekaarten na afloop van de wedstrijd tijdig op de GCAA-handicapsite worden ingevoerd door de speler en worden bevestigd door de marker.

NB1: "Tijdig" wil zeggen zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd, maar uiterlijk vòòr aanvang van de volgende voor de stablefordcompetitie meetellende wedstrijd.
NB2: Zijn spelers zelf niet in staat de kaart op de handicapsite in te voeren (c.q. de score te bevestigen) dan dienen ze de kaart tijdig aan de handicapcommissie ter hand te stellen zodat een commissielid n.a.v. de kaart de scores kan invoeren (c.q. bevestigen).

Publicatie
Op basis van de verwerkte scores wordt op de handicapsite automatisch een wedstrijdklassement gegenereerd

*** Competitie ***

Aanmelding
Men hoeft zich voor de stablefordcompetitie niet apart op te geven, maar doet automatisch mee door deelname aan één of meer van de afzonderlijke meetellende wedstrijden

Meetellende wedstrijden
Voor de stablefordcompetitie tellen mee de resultaten van een vooraf aangewezen aantal clubavonden.

NB1 Van eventuele 18-holes-rondes op die clubavonden tellen de 9 holes mee van de die avond meest gebruikelijke lus.
NB2 Speelt men matchplay (individueel of 4-bal in teamverband) op een clubavond, dan is het niet toegestaan de individuele score te hergebruiken voor de stablefordcompetitie.

Positiepunten
Via zogenaamde "positiepunten" wordt zowel prestatie als presentie gepromoot. Na afloop van elke wedstrijd worden de stablefordpunten omgerekend tot positiepunten. De volgende positiepunten worden toegekend in elke wedstrijd op basis van de rangorde in stablefordpunten:  

1e plaats: 10 positiepunten
2e plaats: 7 positiepunten
3e plaats: 5 positiepunten
4e plaats: 3 positiepunten
5e plaats: 2 positiepunten
6e en overige plaatsen: 1 positiepunt (deelnamepremie).

NB1 Indien er minder dan 6 spelers meedoen aan de wedstrijd worden minder positiepunten toegekend voor een behaalde toppositie. Successievelijk vervallen bij x deelnemende spelers (x<6) de positiepunten van de 1e t/m de (6-x)e plaats.
De winnaar krijgt in deze gevallen de positiepunten toebedeeld oorspronkelijk behorend bij plaats 7-x, nummer 2 de positiepunten van plaats 8-x, ...
==> NB2 Eindigen meerdere spelers [voorlopig] ex aequo op een bepaalde plaats in een wedstrijd, dan worden deze spelers herverdeeld over die plaats en de daaropvolgende plaatsen. De volgorde waarin de spelers op deze plaatsen worden ingedeeld wordt bepaald door het reeds in de competitie behaalde aantal positiepunten bij de start van deze wedstrijd (oplopend) en daarna de playing handicap (aflopend). De speler direct onder de gelijk geeindigde spelers komt vervolgens gewoon op zijn eigen plek terecht (bv. 3 personen op 2e plaats krijgen 7 resp. 5 resp. 3 positiepunten, de eerstvolgende speler wordt als 5e geklasseerd en krijgt "gewoon" 2 punten).<==

Klassement
Het klassement van de stablefordcompetitie wordt opgemaakt op basis van alle opgetelde positiepunten per persoon. De winnaar van de stablefordcompetitie is dus diegene die de meeste positiepunten heeft aan het einde van de competitie.

NB1 Indien twee of meer spelers op een bepaald moment in de competitie gelijk staan geldt als beslissingscriterium het stablefordgemiddelde over de wedstrijden waaraan de betreffende spelers hebben meegedaan.

Periodekampioenschap
De evenementencommissie kan voorafgaand aan een seizoen beslissen de stablefordcompetitie uit te breiden met een periodekampioenschap. In dat geval telt een vooraf aangegeven aantal stablefordcompetitiewedstrijden (typisch: 5) in een aaneengesloten periode van enkele maanden (typisch: 2) mee voor één periodekampioenschap (naast het overall kampioenschap). Over het hele seizoen zijn er een aantal (typisch: 3) periodes.
Voor het klassement van dit kampioenschap wordt het gemiddelde van de (typisch: 3) beste stablefordscores uit de periode bepaald.

NB1 Indien twee of meer spelers op een bepaald moment in het periodekampioenschap gelijk staan geldt als beslissingscriterium het gemiddelde van de “steeds kleinere deelverzameling” beste stablefordscores van de betreffende spelers. Dwz als het klassement over 3 beste scores wordt opgemaakt, zijn de beslissingscriteria: eerst de 2 beste scores, daarna 1 beste score.

Eclectic klassement
De evenementencommissie kan voorafgaand aan een seizoen beslissen de stablefordcompetitie uit te breiden met een eclectic klassement. Voor dit klassement worden de persoonlijk beste bruto scores (slagen) per elk van de 27 holes op de Hoge Dijk (Holendrecht+Bullewijk+Abcoude) en gerekend over een volledig zomerseizoen opgeteld. Een score op een hole telt mee als die gemaakt is tijdens een stablefordavond, maar aanvullend ook tijdens een vrije clubavond of tijdens specifieke (stableford-"achtige") zomertoernooien (in ieder geval openings- en slottoernooi). Voor mannen geldt als aanvullende eis dat minimaal van de gele (medal)tees moet zijn afgeslagen.

NB1 Indien twee of meer spelers op een bepaald moment in het eclectic klassement gelijk staan geldt als beslissingscriterium het aantal eagles, dan het aantal birdies en dan het aantal parren tijdens de wedstrijden waaraan de betreffende spelers hebben meegedaan: hoog wint van laag.

Speciale avonden
De evenementencommissie kan tijdens een seizoen beslissen een vooraf aangekondigd aantal clubavonden met extra prijzen te houden. Tijdens zo'n avond ontvangt iedere speler die minimaal zijn handicap loopt (d.w.z. 18 stablefordpunten behaalt) voor de stablefordcompetitie 3 bonus-positiepunten cadeau.

Masters-kwalificatie
Voor het eerstvolgende masterstoernooi na afloop van de stablefordcompetitie plaatsen zich 1 overall kampioen en de 3 periodekampioenen. Dit gezelschap wordt aangevuld (tot 5) met de hoogst geplaatste spelers uit het eindklassement van het stablefordseizoen.
Vanuit het eclectic kampioenschap plaatst zich de winnaar.

Publicatie
Op basis van de berekende positiepunten wordt op de handicapsite automatisch een competitieklassement gegenereerd.

(v21-2)