Reglement wedstrijden

Reglement
Een wedstrijd wordt gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews en de Local Rules zoals van kracht op de baan waar de wedstrijd gespeeld wordt.
 
Deelname
Elk lid (dame of heer) van de Golfclub ABN AMRO met minimaal GVB of baanpermissie van de  baan waar gespeeld wordt kan met GCAA-wedstrijden meedoen.

Greenfee
Wedstrijdkosten (greenfee of toernooibijdrage) zijn voor rekening van de spelers.

Ontvangen scorekaart
Vòòr de wedstrijd ontvangt de speler van de wedstrijdleiding of de baanreceptie een scorekaart.

Handicap
Volgens de details van het reglement clubhandicap dient de (exact) AAB-clubhandicap van de speler met de baan te worden verrekend om zijn playing handicap te krijgen, waartegen tijdens de wedstrijd gespeeld wordt.
 
Invullen scorekaart
De speler vraagt een medespeler om als marker zijn scores per hole op zijn scorekaart bij te houden. Tijdens en na de wedstrijd moeten de scorekaarten volledig ingevuld worden: namen speler en marker, clubhandicaps speler en marker, playing handicaps speler en marker, teekleur, slagen speler en marker per hole, ondertekening door speler en marker.
 
Inleveren scorekaart 
Scorekaarten dienen na de wedstrijd zo spoedig mogelijk aan de handicapcommissie ter hand te worden gesteld, door de speler persoonlijk of door de wedstrijdleiding.
Niet juist ingevulde kaarten worden niet door de handicapcommissie in behandeling genomen.

NB1: In afwijking hiervan geldt dat kaarten met scores die meetellen voor de stablefordcompetitie door speler electronisch op de handicapsite moeten worden ingevoerd.

Afgelasting
De baandirectie of evenementencommissie heeft de bevoegdheid een wedstrijd te staken of af te gelasten indien de omstandigheden dit vereisen.

Onduidelijkheid
In een geval dat de reglementen geen duidelijkheid verschaffen zal de handicapcommissie in goed overleg met de deelnemers tot een oplossing proberen te komen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt beslist de handicapcommissie.