Commissies

De operationele taken binnen de club zijn ondergebracht bij vier commissies:

Evenementen- en handicapcommissie

 • Pratixa Gandhi
 • Joop Rodenburg
 • Wiljo Ket
 • Carmen Bebseler
 • Dick Ronchetti
 • Patrick Leuven
 • Hans-Dirk Bakker (hcp cie)

Deze commissie organiseert de verschillende toernooien en competities die we door het jaar houden. Ze regelt de aankleding van de interne evenementen en netwerkt buiten de Bank t.b.v. GCAA-deelname aan externe evenementen. Daarnaast stelt de commissie de reglementen vast voor stableford- en matchplaycompetitie en zorgt voor registratie van GCAA-clubhandicaps.

 

Communicatiecommissie:

 • Henriëtte de Planque
 • Hans-Dirk Bakker

 Deze commissie is verantwoordelijk voor alle communicatie binnen de club (o.a. beheer content internetsite, mailings).

IT-commissie:

 • Johan Teunisse
 • Hans-Dirk Bakker

Deze commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het technisch beheer van de GCAA-site.

Kascommissie:

 • Luuk Nooter
 • Suze Jongbloed