Beleid buitenleden

Buitenleden zijn alle leden zonder binding met ABN AMRO, d.w.z. leden die geen dienstverband met ABN AMRO hebben of hebben gehad, o.a. gezinsleden. Leden en buitenleden betalen dezelfde contributie.

 

Benoemen buitenleden in het bestuur

  • Het benoemen van buitenleden (niet voor gezinsleden) in het Bestuur kan alleen met instemming van het Hoofdbestuur van de PV.
  • Het benoemen van een buitenlid tot voorzitter, secretaris of penningmeester is uitgesloten.